Emmaljunga
Select language
top-barnvagnar

Tillverkad i Sverige sedan 1925

Emmaljunga Barnvagnsfabrik har tillverkat barnvagnar på samma plats sedan 1925 i egen fabrik i Emmaljunga, Sverige. Bolaget erbjuder ett alternativ med hållbart tänkande för miljö och genuin, svensk kvalité. Kärnvärdena säkerhet, funktion och design har gjort ”Emmaljunga” till ett begrepp inom barnvagnar i stora delar av världen.

Vi har gjort ett medvetet val att som enda tillverkare behålla tillverkningen i Sverige och Europa och investerar stora belopp varje år i produktutveckling och miljöinvesteringar i vår svenska fabrik. Därför kommer vi aldrig kunna massproducera barnvagnar i lägsta prisklass.

Vi vill kunna erbjuda våra kunder hållbart tänkande för miljö och genuin, svensk kvalité. För att vi skall ha fullständig kontroll över kvalitén tillverkar vi många av de ingående komponenterna till barnvagnarna på fabriken i Emmaljunga. Vi precisionsbockar rör, tillverkar egna hjul och plastdetaljer och har egen ytbehandling. Vissa steg i tillverkningen är automatiserad. Andra, som t.ex. korgmonteringen, förblir ett genuint hantverk.

I en tid där varuutbudet är enormt och där produkterna blir alltmer utbytbara, står starka varumärken för mer än bara utomordentlig kvalitet. Våra kunder och leverantörer uppskattar vårt ansvarstagande och engagemang som går före tillväxt och marknadsandelar. Våra kärnvärden säkerhet, funktion och design har gjort ”Emmaljunga” till ett begrepp inom barnvagnar i stora delar av världen.

Vi är stolta att vi har kunnat gå emot strömmen och behålla vår hantverkstradition i Sverige. Därmed har vi kunnat behålla kvalitetskontrollen, kompetensen och arbetsplatserna i Europa och erbjuder våra kunder hållbart tänkande för miljö och kvalité.

Emmaljunga

“Vi anser, att leverans av bästa kvalité till möjligast billiga pris har gemensamt intresse för oss och våra ärade kunder.” — Emmaljungas Barnvagnskatalog 1929

Barnvagnar sedan 1925

På 30-talet tillverkades barnvagnarna under enkla förhållanden. Då, som nu, fanns inga genvägar till nöjda kunder och hantverket var ett gediget precisionsarbete.

Även under 40-talets orostider var efterfrågan på Emmaljungas barnvagnar så hög att företaget kunde expandera. De gamla träbyggnaderna ersattes med en modern fabriksbyggnad och företaget gick från verkstad till industri.

Under 60- och 70-talet bidrog höga födseltal och de sociala reformerna i samhället till att Emmaljungas försäljning nådde nya rekordnivåer. Fabriken moderniserades och bygdes ut i flera steg och produktionsvolymen passerade 100 000 barnvagnar per år.

Under 80- och 90-talet expanderade bolaget genom export med hjälp av det grundmurade kvalitetstänkande som fortfarande följer detta framgångsrika familjeföretag sedan 90 år.

Än idag lever den svenska hantverkstraditionen vidare och bolagets produkter finns tillgängliga hos välsorterade fackhandlare i främst Europa.